Om Next Level Programme

Next Level er et entreprenørskabsprogram for elever i 7. til 10. klasse. Programmet giver grundskoleelever mulighed for at prøve kræfter med entreprenørskab på en spændende og lærerig måde ved at gå fra idé til handling.

Velkommen til Next Level

Entreprenørskabsprogrammet Next Level er for elever i 7. til 10. klasse. Programmet vil udvikle grundskoleelevernes entreprenante kompetencer, og de vil lære at kombinere deres faglige viden med virkelighedsnær praksis ved at møde det danske erhvervsliv, andre iværksættere og stå overfor dommere og potentielle investorer. Målet med Next Level er at udvikle eleverne til at være fremtidens værdiskabere.

Next Level er et fleksibelt entreprenørskabsprogram, hvor man som lærer har friheden til at tilpasse og sammensætte forløbet efter behov. Det betyder også, at der er flere forskellige måder at tilrettelægge et forløb på end de tre vejledende deltagelsesmuligheder, vi har opstillet nedenfor.

 

Et tværfagligt forløb er et almindeligt undervisningsforløb, hvor flere forskellige fag bringes i spil gennem Next Level-programmet, som kan understøtte forståelsen af fagene.

Next Level Programme kan bruges som et længerevarende forløb i forlængelse af et valgfag som for eksempel innovation og entreprenørskab.

Next Level Programme kan bruges til at danne rammen for det overordnede emne til projektopgaven i 9. klasse.

Fælles for alle deltagelsesmuligheder er, at eleverne selv skal identificere en problemstilling, som de vil arbejde videre med. Herudfra skal de selv aktivt planlægge processen fra idé til handling, som til sidst ender med en løsning på deres problem. Løsningen kan være et produkt, begivenhed, service eller noget helt fjerde. Fokus er, at løsningen skal skabe værdi af enten økonomisk, kulturel eller social art - eller alle tre kombineret.

I Next Level er der fire forskellige kategorier, eleverne kan vælge at arbejde ud fra. Kategorierne er åbne og fleksible, og det giver elever og lærere mulighed for at tilpasse dem til elevernes egne ideer og lærerens ramme for forløbet.

Læs om kategorierne her

Forløbet slutter af med en konkurrence, som er todelt. Først bliver der afholdt lokale finaler på hver enkelt deltagende skole for de tilmeldte grupper. De bedste grupper på landsplan kvalificerer sig til den nationale finale, DM i Entreprenørskab, hvor der er mulighed for at vinde penge til klassen. 

Alle fra grundskolen er velkomne til at deltage i Next Level, hvilket også omfatter privat-, fri- og efterskoler fra klassetrinene 7.-10. klasse.

 

 

Se, hvordan det er at være med i Next Level

Se video om Next Level

 

 

 

Vi fokuserer på at udvikle eleverne i de fire entreprenørielle kompetencer

Kreativitet: At åbne op for idéer og muligheder ved at kombinere faglig og personlig viden på nye måder samt udfordre, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.

Omverdensforståelse: At kunne analysere og vurdere en specifik kontekst samt beskrive lokale og globale kulturelle, sociale og økonomiske problemstillinger og muligheder.

Handling: At planlægge og gennemføre simple værdiskabende projekter og aktiviteter gennem samarbejde og brug af netværk samt evaluere og kommunikere egne aktiviteter og præsentere relevante resultater for en målgruppe.

Personlig indstilling: At eleven har en grundlæggende tro på egne evner, tager initiativ og ansvar - og at eleven selvstændigt såvel som i samarbejde med andre kan arbejde engageret med åbne og usikre opgaver og acceptere og lære af egne og andres fejl.

Den femte spiller – faglighed: De fire kompetencer skal ses som et tæt samspil med elevernes faglighed, hvor de forskellige kompetencer formes af denne.

 

 

 

Målet med Next Level

Vores mål med Next Level er, at programmet skal være nationalt anerkendt som den konkurrence, der er bedst til at give elever fra udskolingen entreprenørskabserfaringer og er med til at skabe talentfulde og handlekompetente unge.

Next Level skal være vedkommende for flest mulige elever og lærere og kunne bruges som afsæt for at udvikle flere elevers entreprenørskabskompetencer.

Det vil vi opnå gennem et tæt samarbejde med regionsledere og lærere, skabe bindeled mellem skoler og erhvervslivet, sørge for altid at være relevante og attraktive og skabe flere og bedre anvendelsesmuligheder for Next Level.

Tilmeld jer her

 

 

 

Next Level Programme er en del af Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Målet er, at entreprenørskab skal være en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.

Fonden for Entreprenørskab er desuden det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Besøg Fonden for Entreprenørskab

 

 

 

Hvordan gør vi?

Først skal I indsende en skriftlig projektbeskrivelse og dernæst præsentere for en ekstern dommer til en lokalfinale.

De bedste hold går videre til DM i Entreprenørskab, hvor de skal dyste om den helt store ære og en check på 10.000 kr. til klassekassen.

Se datoerne på tidslinjen

Konkurrencedelen er frivillig, og man behøver ikke deltage i finaler for at anvende Next Level-programmet. Finalerne giver dog eleverne god mulighed for sparring og feedback på deres idéer, proces og præsentation, og mange elever oplever et stort selvtillidsboost efter at have deltaget i en finale og prøvet at præsentere for dommere fra erhvervslivet.

Tilmeld jer Next Level

 

 

 

 

Har du brug for at snakke med os?

Vi er altid klar til at hjælpe dig, uanset om du har spørgsmål eller skal hjælpes igennem din tilmelding.

Kontakt programleder

Henrik Thise

henrik@ffefonden.dk