De fire kategorier

I Next Level Programme er der fire forskellige kategorier, som eleverne kan vælge at arbejde ud fra. Kategorierne er åbne og fleksible, og det betyder, at eleverne kan tilpasse dem efter deres egne idéer, og det giver lærerne mulighed for at tilpasse dem i forhold til rammen om forløbet.

De fire kategorier

Når dine elever skal deltage i Next Level, skal de vælge en af vores fire kategorier at arbejde med. Der er to måder at gribe kategorierne an på.

- Eleverne kan vælge at tage udgangspunkt i én af de fire kategorier fra starten af forløbet

- Eleverne kan vælge én kategori senere i forløbet baseret på deres endelige løsning.

Uanset hvilken kategori man vælger at arbejde med eller kategorisere sin løsning i, så bør man inden start kigge bedømmelsesskemaet igennem.

Åbn bedømmelsesskemaet her

Når eleverne skal deltage i deres lokale finale, skal deres projekt omhandle én af kategorierne. De elever, der går videre til Danmarksmesterskabet, skal tilmeldes til eventet, som kan findes på tidslinjen. I forbindelse med tilmeldingen skal det angives, hvilken kategori holdet stiller op i.

Se tidslinjen her

 

 

Casebeskrivelser til de fire kategorier

Her finder du casebeskrivelser, som dine elever kan arbejde ud fra i forbindelse med de fire kategorier. Casebeskrivelserne drejer sig om forskellige scenarier og tematikker, der ligger op til, at eleverne genererer idéer og løsningsforslag.

 

Problem: For få unge kommer i kirke

Præsten i den lokale kirke vil gerne have flere unge til at komme i kirke. Præsten har konfirmeret flere af eleverne, men præsten har ikke set dem i kirken siden. Præsten vil gerne vide, hvad der skal til for at få flere unge til at komme til en gudstjeneste.

 

Opgave: Lav verdens bedste gudstjeneste for unge.

    • Hvordan synes I, at en gudstjeneste skal se ud?
    • Hvilke ritualer skal der være?
    • Hvilken stemning skal der skabes?
    • Hvad skal budskabet være?
    • Hvorfor vil det være en god oplevelse at være med?

Beskriv, hvilke ting der skal med, for at I vil deltage i en gudstjeneste. Alt er i teorien muligt, der er ingen begrænsninger, men I bør dog tænke på, at jeres idé helst skal kunne udføres i virkeligheden.

Selv om opgaven har meget få begrænsninger, så skal I stadigvæk overveje, hvordan de formelle ting, der skal være i en gudstjeneste kan inddrages i jeres egen gudstjeneste. Flere af jer er sikkert blevet konfirmeret, så I kan med fordel bruge den viden, I har om kirken, i jeres gudstjeneste. I skal bl.a. overveje, hvilke materialer der skal bruges, og hvordan setup’et skal se ud.

Problem: For få unge kommer til byen

I er blevet kontaktet af det lokale turistråd, som gerne vil have jeres hjælp til en anderledes turistkampagne, der henvender sig til unge. Turistkampagner henvender sig ofte til voksne, og der mangler derfor information til unge.

Turistrådet vil gerne have jeres anbefalinger til, hvad der skal med i en turistkampagne til unge. I bestemmer selv, hvordan kampagnen skal se ud, og hvad den skal indeholde. Kampagnen skal dog som minimum være på dansk og engelsk, men må også gerne indeholde et tredje sprog.

 

Opgave: Få flere unge turister til vores by/lokalområde

I skal udarbejde en plan for de ting, som I synes, der skal være med i jeres kampagne. I bør overveje, hvilke materialer der skal bruges, og hvilke informationer der skal indsamles.

I kan inddrage viden fra bl.a. jeres sprogfag, historie og samfundsfag. Jeres kampagneidé skal være realiserbar. Husk at beskrive, hvad I gør, så turistrådet kan forstå jeres kampagneidé.

Problem: Skolen er ikke miljøvenlig nok

Skolens ledelse ønsker at finde nye måder, hvorpå skolen kan blive mere miljøvenlig og i sidste ende spare penge. Ledelsen beder jer nu om at finde på nye tiltag, som kan hjælpe skolen med at opnå disse mål.

Ledelsen beder jer om at bruge den viden, som I har fra bl.a. fysik og kemi til at overveje, hvad der kan gøres.

 

Opgave: Gør skolen mere miljøvenlig

I kan komme med forslag til, hvordan man f.eks. kan reducere strømforbruget, sortere affaldet eller andre miljøvenlige tiltag. Der er næsten ingen begrænsninger, men jeres idéer skal kunne realiseres.

I bedes beskrive jeres idé, og hvis det er muligt lave en model af den. Hvis I f.eks. vil spare på strømmen ved at opsætte solceller på taget, kan I vise det ved at bygge en model.

I skal komme op med nye ideer, som endnu ikke er i brug på skolen, dvs. at hvis der er opsat energisparepære på skole, så er det ikke nok at sige, at det er det, der skal gøres. I kan bruge jeres viden fra fysik om forskellige energikilder, så som sol, vand og vind til at løse opgaven.

Problem: Der er ikke nok aktivitetstilbud til friske og aktive pensionister

I har sikkert hørt nogle politikere tale om, at det danske velfærdssystem er under pres, fordi der bl.a. er en stor generation af ældre, der går på pension, og som derfor ikke er en aktiv del af arbejdsstyrken.

I har måske bedsteforældre, der er gået på pension, men som stadig er friske og aktive mennesker. Jeres bedsteforældre er sikkert gode til mange ting, og de har sikkert hjulpet jer med at løse problemer flere gange.

Forstil jer, at I er blevet kontaktet af Ældresagen. (Ældresagen er en organisation, der varetager ældre menneskers interesser.) Ældresagen er interesseret i at skabe nye aktiviteter for de ældre, der er gået på pension, men som stadigvæk er friske og aktive.

 

Opgave: Hvordan bruger vi de ældre som en ressource?

Med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål skal I finde på måder eller områder, hvor ældre vil kunne hjælpe andre i samfundet.

I skal beskrive, hvilket område som de ældre efter jeres mening kan bruges til at løse. I kan måske tage udgangspunkt i det, som jeres egne bedsteforældre har hjulpet jer med, eller hvis I kender en ældre, der er god til en bestemt ting, så kan I bruge denne person som udgangspunkt.

Når I har fundet et område, hvor ældre kan bruges som ressource, så skal I beskrive, hvordan dette forløb skal se ud, og hvad der eventuelt skal bruges for at forløbet kan gennemføres.

 

 

 

Skal I være med?

Tilmeld jer gennem Min profil og hold styr på din skoles deltagelse.

Tilmeld jer her